Behandling radioaktivt jod och strålskydd vid hypertyreos

Digitalt fördjupningsseminarium om behandling med radioaktivt jod och strålskydd 24 april.

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/evenemang/kalenderhandelse/behandlingradioaktivtjodochstralskyddvidhypertyreos.70005.html

Det digitala seminariet kommer inte att spelas in, men presentationen kommer att publiceras i PDF format.

ESE – Begäran om att minska hormonstörande kemikalier i EU

Nationellt webbinarium – långtidsuppföljning efter barncancer

Uppdaterade och nya vårdprogram

Föreläsningsserie med Professor William F. Young Jr.

Deadline för ”Årets endokrina avhandling” och ”SEF’s forskningsstipendium” är 15 mars 2023!

Clas Groschinskys Minnesfond

Nyhet om ESE Advocacy

Föreläsningsserie med Professor William F. Young Jr.

Kurs i endokrinologi för sjuksköterskor, 28 sept 2022

I höst arrangerar Göteborgs universitet en kurs i endokrinologi för sjuksköterskor.Information och ansökan om kursplats på: https://www.gu.se/medicin/studera-hos-oss/uppdragsutbildningar