Andrologi för ST-läkare

Save the date – 20-21 November 2024

Andrologi för ST-läkare

arrangeras av Svensk Andrologisk Förening (SAF) i Stockholm. https://svenskandrologi.se/

Kursen riktar sig främst till ST-läkare i allmänmedicin, endokrinologi, urologi* och till gynekologer som subspecialiserar sig inom reproduktionsmedicin. Även färdiga specialister är välkomna.

Onsdag 20 november

12:00 – 12:45 Registrering och lunch

12:45 – 13:15 Män och hälsa – andrologi i världen och i Sverige. Mats Holmberg

13:15 – 14:15 Testiklarnas fysiologi och utveckling – prenatal samt postnatal utveckling. Jan-Bernd Stukenborg

14:15 – 14:45 Kaffe

14:45 – 15:30 Undersökning av sperma – moderna metoder och brister i referensgränser. Lars Björndahl 

15:30 – 16:15 Manlig endokrinologi och hormonella störningar. Anastasios Fylaktos

16:15 – 16:30 paus

16:30 – 17:00 Manliga tillstånd orsakade av genetiska avvikelser inklusive Klinefelter syndrom. Anastasios Fylaktos

17:00 – 18:00 Sexuell dysfunktion hos män. Anastasios Fylaktos

18:00 – 18:15 paus

18:15 – 18:45 Könshormoner och hjärnan. Mats Holmberg

Torsdag 21 november

08:30 – 09:30 Manlig subfertilitet och infertilitet sjukdomsrelaterad samt utrednings-/behandlingsrelaterad. Göran Westlander

9:30 – 10:00 Kronisk bäckensmärta hos män och handläggning i vården. Elin Gahm

10:00 – 10:30 Kaffe

10:30 – 11:00 Risker med TRT. Polycytemi, kardiovaskulär sjukdom, prostatacancer. Angel Elenkov

11:00 – 11:30 Andrologimottagning. Angel Elenkov, Angelos Kolagiannis, Elin Gahm

11:30 – 12:15 Anabola Androgena Steroider och andra dopningsmedel. Anders Hagelin

12:15 – 12:45 Lunch

12:45 – 13:30 Summering och diskussion – avslutning

Föreläsare:

Lars Björndahl, Specialist i laboratoriemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Angel Elenkov, Urolog, androlog, SUS, Malmö

Anastasios Fylaktos, Endokrinolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Elin Gahm, Allmänmedicinare, sexolog, distriktsläkare, Uppsala

Anders Hagelin, Endokrinolog, androlog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Mats Holmberg, Endokrinolog, androlog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Angelos Kolagiannis, Endokrinolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Jan-Bernd Stukenborg, Lektor i experimentell reproduktionsbiologi- och medicin, Karolinska Institutet, Stockholm

Göran Westlander, Gynekolog, androlog, Livio Fertilitetscentrum, Göteborg

Information om pris, lokal mm kommer. Vid frågor kontakta svandrologi@gmail.com

* Delmål 11 urologi:
Symtom och sjukdomar som är förknippade med manlig sexualitet
– Att kunna bedöma och handlägga symtom och sjukdomar förknippade med manlig sexualitet.
– Definition – andrologi innefattar kunskaper om manlig pubertetsutveckling, samt om diagnostik och behandling av erektil dysfunktion, och hypogonadism.

Delmål 9 endokrinologi:
-att handlägga pubertetens endokrinologi, manlig infertilitet, sexuell funktion och transsexualism samt kunna bedöma remitteringsbehov för enskilda patienter till annan specialitet.

Föreläsningsserie med Professor William F. Young Jr.

Professor William F. Young Jr., Mayo Clinic, är en världsauktoritet inom endokrinologi, framför allt binjuresjukdomar, och en fantastisk föreläsare.

Vi erbjuder under våren två föreläsningar online 21/2 och 10/4 kl. 15 för oss svenska endokrinologer, se kalendarium.

Länk till anmälan (öppnas i nytt fönster)

Information om föreläsningsserie (pdf, öppnas i nytt fönster)

Värdar: Professor Tommy Olsson, Överläkare Cecilia Fall och Universitetslektor Per Dahlqvist.

Läkemedelsinformation: Kinagold (Norprolac)

Läkemedelsinformation: Kinagold (Norprolac) tillverkas ej längre och de lager som finns beräknas ta slut under 2024, det innebär att byte till annat läkemedel är nödvändigt för de patienter som står på denna behandling.

Behandling radioaktivt jod och strålskydd vid hypertyreos

Digitalt fördjupningsseminarium om behandling med radioaktivt jod och strålskydd 24 april.

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/evenemang/kalenderhandelse/behandlingradioaktivtjodochstralskyddvidhypertyreos.70005.html

Det digitala seminariet kommer inte att spelas in, men presentationen kommer att publiceras i PDF format.

ESE – Begäran om att minska hormonstörande kemikalier i EU

Nationellt webbinarium – långtidsuppföljning efter barncancer

Uppdaterade och nya vårdprogram

Föreläsningsserie med Professor William F. Young Jr.

Deadline för ”Årets endokrina avhandling” och ”SEF’s forskningsstipendium” är 15 mars 2023!

Clas Groschinskys Minnesfond