Kurs i endokrinologi för sjuksköterskor, 28 sept 2022

I höst arrangerar Göteborgs universitet en kurs i endokrinologi för sjuksköterskor.Information och ansökan om kursplats på: https://www.gu.se/medicin/studera-hos-oss/uppdragsutbildningar

Hormone day – 23 maj 2022

Föreläsningsserie med Professor William F. Young Jr. våren 2022

Professor William F. Young Jr., Mayo Clinic, är en världsauktoritet inom endokrinologi, framför allt binjuresjukdomar, och en fantastisk föreläsare. Vi erbjuder under 2022 en föreläsningsserie online för oss svenska endokrinologer. I anslutning till föreläsningen finns möjlighet att skicka in egna fall som diskuteras med professor Young.
Schema för våren 2022 (länk till anmälan)

• Onsdag 16/3 kl 15:00 16:30 Primary Aldosteronism for the Endocrinologist
• Onsdag 6/4 kl 15:00 16:30 Difficult Cases: Spells
• Onsdag 1/6 kl 15:00 16:30 Cushing Syndrome: Tips and Pitfalls in Diagnosis and Management

Värdar: Tommy Olsson, Per Dahlqvist, Cecilia Fall Umeå Universitet

Program och länk till anmälan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Deadline för ”Årets endokrina avhandling” och ”SEF’s forskningsstipendium” förlängs fram till den 28 februari 2022!

Mer information finns på hemsidan under; VERKSAMHET–> STIPENDIER.

CONSUL-kursen diabetes och lipidrubbningar, Lund flyttas fram till maj 2022

CONSUL-kursen diabetes och lipidrubbningar, Lund flyttas fram till maj 2022på grund av rådande omständigheter med Covid-19.Du kan redan nu göra en intresseanmälan till kursen-se Kalendarium för mer information.

Nationellt vårdprogram hypofystumörer

Nu är det nya nationella vårdprogrammet för Hypofystumörer fastställt och publicerat. Se länk:
Hypofystumörer – RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

(finns också på SEF’s hemsida under fliken PM-Nationella PM )

ESE Advocacy Representation Scheme – nyhetsbrev

Vill du bli SPUR-granskare?

ESE statement on covid-19 vaccinations

ESE statement: Same recommendation concerning COVID-19 vaccination for patients with stable endocrine disorders as for the general population.
Statement on Covid-19 vaccinations (pdf, öppnas i nytt fönster)

Endokrinologens viktiga bidrag för patienter med covid-19

Nästan 5 % av befolkningen (480 000 patienter 2019) har systemisk steroidbehandling i antiinflammatoriskt syfte. I åldersgruppen över 70 år är motsvarande siffra drygt 11 %. Förekomsten av binjurebarksvikt bland dessa kan vara så hög som 50 %, beroende på kortisondos och behandlingslängd. Bland dessa finns patienter med risk för komplicerad covid-19-infektion. Då steroidbehandling i sig ses som riskfaktor vid covid-19, finns risk för att patienter med binjurebarkssvikt av olika skäl (iatrogen, hypofysär eller primär), utsätts för riskabel dosminskning/utsättning av kortison i samband med en allvarlig covid-19 infektion med feber.
Här kan vi ha en avgörande betydelse. Hydrokortison intravenöst i sedvanliga fysiologiska stressdoser ska ges i stället för farmakologiska doser av andra kortikosteroider.

Ref. U. Kaiser, R. Mirmira & P. Stewart. Our response to COVID-19 as endocrinologists and diabetologists. J Clin Endocrinol Metab, May 2020, 105(5):1–3