Kurs i endokrinologi för sjuksköterskor 28 aug 2019

I höst arrangerar Göteborgs Universitet en kurs i endokrinologi för sjuksköterskor.

Information och ansökan om kursplats på: 
https://medicine.gu.se/utbildning/uppdragsutb/kurs-i-endokrinologi

European Board Examination in Endocrinology

Registration for the 2019 European Board Examination in Endocrinology, Diabetes and Metabolism will be open from 20 February to 20 March 2019.

Following a successful introduction in 2018, the 2nd European Board Examination will be held on 12 June 2019 and will again be available to take locally at across Europe, allowing candidates to take part without the need for unnecessary travel costs.

Developed by ESE and UEMS as a direct result of calls from the ESE Council of Affiliated Societies (ECAS) and its 51 ESE Affiliated Society members to standardise education across Europe, the European Board Exam offers candidates the opportunity to gain internationally standardised recognition of their clinical expertise.

The examination is high quality, clinically relevant and accessible, enabling European clinical endocrinologists to assess their competence and receive certification endorsed by both organisations. It is computer-based, with multiple choice questions presenting clinical scenarios which assess candidates’ medical knowledge as well as competency in diagnosis, investigation, management and prognosis. The examination is available to be taken locally at independently operated assessment centres across Europe and has a registration fee of €750.

Applications for the 2019 examination will be accepted between 20 February 2019 and 20 March 2019.

The European Society of Endocrinology are offering 25 Grants of €375 towards the registration fee for the 2019 European Board Examination in Endocrinology, Diabetes and Metabolism.

To find out more about the European Board Exam and the ESE Examination Grants, please visit: https://www.ese-hormones.org/education/european-board-examination/

Nytt nummer av DiabetologNytt

Nytt nummer av DiabetologNytt, Nr 1 febr 2019 är publicerat av Svensk Förening för Diabetologi

https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_1-2-19_web_lowres.pdf

ESE Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Diabetes and Metabolism

Kursavgift €300 (€200 för ESE members)
7-10 March 2019 in Bled, Slovenia

https://www.ese-hormones.org/events-deadlines/ese-events/24th-ese-postgraduate-training-course-on-endocrinology-diabetes-and-metabolism/

Bilddiagnostik av thyreoidea och parathyreoidea

Abstract Svenska Endokrindagarna – förlängd deadline 7 januari 2019

Uppdaterade riktlinjer för diabetesvård

Socialstyrelsen har sett över rekommendationerna för diabetesvården. Detta för att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Den aktuella översynen gäller dels medicintekniska produkter för kontinuerlig subkutan glukosmätning och insulintillförsel, dels virtuell diabetesmottagning.

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med inter­mittent avläsning (FGM) till personer med typ 1-diabetes och problem med återkommande hyper- eller hypo­glykemi (prioritet 2)
 • erbjuda nyinsättning av kontinuerlig subkutan glukos­mätning (FGM eller realtids-CGM) till gravida med typ 1-diabetes (prioritet 2).
 • erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med direk­tavläsning (realtids-CGM) till personer med typ 1-diabetes och problem med återkommande hyper- eller hypo­glykemi (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med inter­mittent avläsning (FGM) till personer med typ 2-diabetes som behandlas med måltids- och basinsulin samt har problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 6)
 • erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med inter­mittent avläsning (FGM) till personer med typ 1-diabetes utan problem med återkommande hyper- eller hypo­glykemi (prioritet 6)
 • erbjuda insulinpump med integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning (SAP) till personer med typ 1-diabetes och återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 4)
 • erbjuda insulinpump till personer med typ 1-diabetes och återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 5).

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall

 • erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM) till personer med typ 2-diabetes som behandlas med måltids- och basinsulin samt har problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 8)
 • erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM) till personer med typ 1-diabetes utan problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 8).
 • erbjuda insulinpump med integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning (SAP) till personer med typ 1-diabetes utan återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 9)
 • erbjuda insulinpump till personer med typ 1-diabetes utan återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 10).

 

Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för forskning och utveckling

 • erbjuda nyinsättning av insulinpump med integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning (SAP) till gravida med typ 1-diabetes
 • erbjuda virtuell diabetesmottagning till personer med typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.

Läs mer på www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-10-25/

Endokrindagarna 2019

Nu finns preliminära programmet för Endokrindagarna 2019. Gå in på endokrindagarna.se eller följ länken nedan för att se programmet.

Länken:

http://endokrindagarna.se/preliminart-program/

Pia Burman, Malmö – hedersledamot i ESE

Pia Burman har utsetts till hedersledamot (Honorary Membership) i European Society of Endocrinology med motivationen:
”In recognition of her outstanding contribution to the Society in establishing and leading the development of ESE Guidelines and for providing support to the ESE Nurses’ Working Group”