Svenska Addisonregistret

Svenska Addisonregistret är ett nationellt forskningsprojekt som pågått sedan 2008. Målsättningen med registret är att genomföra högkvalitativa kliniska, immunologiska, genetiska och epidemiologiska studier av primär binjurebarkinsufficiens. Idag finns personuppgifter och biobanksprover från ca 950 patienter i registret vilket gör det till världens största Addisonregister. Såväl barn som vuxna med diagnosen primär binjurebarksinsufficiens kan inkluderas. På samtliga universitetssjukhus finns barn- och vuxenendokrinologer som fungerar som lokala kontaktpersoner för studien och som kan bistå kollegor och patienter med mer information kring provtagning etc. Hittills har ett 10-tal studier publicerats inom ramen för registrets verksamhet och vi samarbetar gärna med andra nationella och utländska forskare.

För mer information om registret eller ansökan om att få ta del av registerdata se addisonregistret.se alt kontakta sophie.bensing@ki.se.