SEFs Forskningsstipendier

Svenska endokrinologföreningen delar 2023 ut ett stipendium på 100.000:- SEK för att stödja endokrinologisk forskning. Behöriga att söka är medlemmar i Svenska Endokrinologföreningen och SEF förbehåller sig rätten att välja att inte dela ut stipendiet om ingen lämplig ansökan inkommer. SEF prioriterar vid utdelning av dessa stipendier ansökningar från forskare som nyligen disputerat.
Ansökan skall innehålla ett klart uttalat syfte hur stipendiet skall användas, kortfattad meritförteckning, publikationslista, budget, godkännande från etisk kommitté och forskningsplan på max 4 sidor. Forskning inom ämnesområdet endokrinologi är en förutsättning.
Ansökan insändes via e-post till forskningsstipendium@endokrinologforeningen.se och skall skickas som en sammanhängande pdf-fil. Sista ansökningsdag är 15 mars 2023. Stipendietilldelning beslutas av en stipendienämnd utsedd av Svenska Endokrinologföreningens styrelse. Beslutet baseras på bedömningskriterier i nedan dokument.
De som erhållit stipendier de senaste åren förväntas inkomma med ett abstrakt till endokrindagarna året efter. Vetenskaplig sekreterare skickar ut påminnelse till berörda stipendiater.

Bedömningskriterier (pdf, öppnas i nytt fönster)

Svenska Endokrinologföreningens Forskningsstipendium har tilldelats:

2022 Peter Benedek (100 000 kr)
2021 Mats Holmberg (100 000 kr)
2020 Katarina Fagher (100 000 kr)
2019 Adam Stenman (100 000 kr)
2018 Nils Landegren (100 000 kr)
2017 Julia Otten (100 000 kr)
2016 Christofer Juhlin (100 000 kr)
2016 Anastasia Trouva (50 000 kr)
2016 Dimitrios Chantzichristos (50000 kr)
2015 Daniel Andersson (100 000 SEK)
2015 Peter Gieseke (50 000 SEK)
2015 Katarina Lindahl (50 000 SEK)
2014 Penelope Trimpou (100 000 SEK)
2014 Joakim Crona (50 000 SEK)
2014 Felix Haglund (50 000 SEK)
2013 Tereza Planck (100 000 SEK)
2013 Oskar Ragnarsson (100 000 SEK)
2013 Katarina Lindahl (50 000 SEK)
2012 Henrik Falhammar (100 000 SEK)
2012 Helena Filipsson Nyström (100 000 SEK)
2012 Lena Persson (50 000 SEK)
2011 Susanne Lager (stora priset)
2011 Daniel Olsson (lilla priset)
2010 Brita Ardesjö Lundgren (stora priset)
2010 Andreas Kindmark (lilla priset)
2009 Sara Windahl
2008 Peyman Björklund
2007 Sofia Movérare Skrtic
2006 Mattias Lorentzon
2005 Marie Lindberg
2004 Åsa Tivesten
2003 Ola Nilsson
2002 Ville Wallenius
2001 Martin Ridderstråle
2000 Stanko Skrtic