Styrelsen

Ordförande:

Charlotte Höybye
ME Endokrinologi
Tema Inflammation och Åldrande
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Vice Ordförande:

Ola Lindgren
Endokrinmottagningen, Skånes Universitessjukhus
Lasarettsgatan 15
222 41 Lund

Vetenskaplig sekreterare:

Ragnhildur Bergthorsdottir
Endokrinologi, Diabetologi, Metabolism
VO Medicin, Område 6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blå stråket 5
41345 Göteborg

Skattmästare:

Niclas Abrahamsson
Endokrin och Diabetes
Specialmedicin, Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala

Facklig sekreterare:

Cristina Volpe
ME Endokrinologi
Tema Inflammation och Åldrande
C2:94 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Övriga ledamöter

Anna-Karin Åkerman
Medicinkliniken sekt för diabetes och endokrinologi, Universitetssjukhuset Örebro
Grev Rosengatan, 70185 Örebro


Gustav Barkman
Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping


Katarina Shahedi
Medicinkliniken
Örnsköldsviks Sjukhus
Storg 64
891 35 Örnsköldsvik


Dimitrios Chantzichristos
Endokrinologi, Diabetologi, Metabolism
VO Medicin, Område 6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blå stråket 5
41345 Göteborg


Henrik Borg
Endokrinmottagningen,
Skånes Universitessjukhus
Lasarettsgatan 15
222 41 Lund