Styrelsen

Ordförande:

Charlotte Höybye
Patientområde Endokrinologi och Nefrologi
Tema Inflammation och Infektion
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Vice Ordförande:

Ola Lindgren
Endokrinmottagningen, Skånes Universitessjukhus
Lasarettsgatan 15
222 41 Lund

Vetenskaplig sekreterare:

Erik Waldenström
Endokrinologen, Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö

Skattmästare:

Niclas Abrahamsson
Endokrin och Diabetes
Specialmedicin, Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala

Facklig sekreterare:

Ragnhildur Bergthorsdottir
Endokrinologi, Diabetologi, Metabolism
VO Medicin, Område 6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blå stråket 5
41345 Göteborg

Övriga ledamöter

Per Dahlqvist
Medicincentrum, endokrinsektionen
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå


Cristina Volpe
PF Diabetes och Metabolism, Patientområde Endokrinologi och Njurmedicin, Tema Inflammation och Infektion
C2:94 Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm


Anna-Karin Åkerman
Medicinkliniken sekt för diabetes och endokrinologi, Universitetssjukhuset Örebro
Grev Rosengatan, 70185 Örebro


Gustav Barkman
Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping


Katarina Shahedi
Medicinkliniken
Örnsköldsviks Sjukhus
Storg 64
891 35 Örnsköldsvik