Styrelsen

Ordförande:

Charlotte Höybye
ME Endokrinologi
Tema Inflammation och Åldrande
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Vice Ordförande:

Anna-Karin Åkerman
Endokrin och Diabetesmottagningen
VO Medicin, Universitetssjukhuset Örebro
70185 Örebro

Vetenskaplig sekreterare:

Ragnhildur Bergthorsdottir
Endokrinologi, Diabetologi, Metabolism
VO Medicin, Område 6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blå stråket 5
41345 Göteborg

Skattmästare:

Niclas Abrahamsson
Endokrin och Diabetes
Specialmedicin, Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala

Facklig sekreterare:

Cristina Volpe
ME Endokrinologi
Tema Inflammation och Åldrande
C2:94 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Övriga ledamöter

Ola Lindgren
Endokrinmottagningen, Skånes Universitessjukhus
Lasarettsgatan 15
222 41 Lund


Åsa Bratt
Diabetes- och endokrinmottagningen
Länssjukhuset i Kalmar
391 85 Kalmar


Katarina Shahedi
Medicinkliniken
Örnsköldsviks Sjukhus
Storg 64
891 35 Örnsköldsvik


Dimitrios Chantzichristos
Endokrinologi, Diabetologi, Metabolism
VO Medicin, Område 6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blå stråket 5
41345 Göteborg


Henrik Borg
Endokrinmottagningen,
Skånes Universitessjukhus
Lasarettsgatan 15
222 41 Lund