Styrelsen

Ordförande:

Anna-Karin Åkerman
Endokrin och Diabetesmottagningen
VO Medicin, Universitetssjukhuset Örebro
70185 Örebro

Vice ordförande:

Tereza Planck
Endokrin- och diabetesmottagningen
Skånes Universitetssjukhus
Jan Waldenströms gata 35
205 02  Malmö

Vetenskaplig sekreterare:

Dimitrios Chantzichristos
Endokrinologi, Diabetologi, Metabolism
VO Medicin, Område 6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blå stråket 5
41345 Göteborg

Skattmästare:

Henrik Borg
Endokrinmottagningen,
Skånes Universitessjukhus
Lasarettsgatan 15
222 41 Lund

Facklig sekreterare:

Cristina Volpe
ME Endokrinologi
Tema Inflammation och Åldrande
C2:94 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Övriga ledamöter

Åsa Bratt
Diabetes- och endokrinmottagningen
Länssjukhuset i Kalmar
391 85 Kalmar


Katarina Shahedi
Medicinkliniken
Örnsköldsviks Sjukhus
Storg 64
891 35 Örnsköldsvik


Erika Tsatsaris
Endokrin- och diabetesmottagningen
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala


Katarina Berinder
Mottagning Endokrinologi
Tema Inflammation och Åldrande
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm


Jakob Skov
Endokrin och diabetescentrum
Centralsjukhuset Karlstad
Rosenborgsgatan 9
651 82 Karlstad


Eleni Papakokkinou
Endokrinologi, Diabetologi, Metabolism
VO Medicin, Område 6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blå stråket 5
41345 Göteborg