Svensk Andrologisk Förening (SAF) har sitt ursprung i en nordisk intresseförening för Andrologi som bildades redan på 1950-talet. Formellt så bildades föreningen 1998 och sedan mer än 20 år är vi en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet. Drivkraften är då som nu att uppmärksamma, beforska och hantera mäns sexuella och reproduktiva hälsa. En del av vården som lätt hamnar mellan stolarna eller som inte adresseras över huvud taget.

Även om Andrologi än så länge inte är en av Socialstyrelsen godkänd specialitet så går det att bli certifierad på internationell nivå. T.ex. av European Academy of Andrology. Svensk Andrologisk Förening ingår också sedan länge i ett stort internationellt nätverk av olika andrologiska organisationer.

Vi som kallar os Androloger kan ha olika grundspecialiteter även om den absolut vanligaste är endokrinologi. Det som förenar oss som arbetar i föreningen är vårt intresse för manlig hälsa. Fr.a. sexuell och reproduktiv hälsa men också manlig hälsa i lite mer allmänna termer.

Vi kan t.ex. arbeta med:

  1. olika sexuella störningar som erektil dysfunktion, låg sexuell lust, för tidig sädesavgång m.m.
  2. utredning och behandling av manlig subfertilitet. Bl.a. har våra medlemmar drivit på och utvecklat micro-TESE som förbättrat möjligheten att bli far för många män med nedsatt spermieproduktion.
  3. Hypogonadism hos män med medfödda tillstånd som Klinefelters syndrom, Kallmans syndrom, Idiopatisk Hypogonad Hypogonadism och förvärvade som konsekvenser av testikelcancer, av metadonbehandling eller av bruk av anabola steroider. 
  4. Transmedicinsk behandling av både transmän och transkvinnor.

Sedan 25 år tillbaka arrangerar vi årliga möten och vi bedriver kursverksamhet för t.ex. läkare under specialistutbildning och för personal på ungdomsmottagningar och specialistmottagningar som ser många män med sexuella besvär.

Dessutom arbetar vi förstås för att Andrologi ska bli en egen specialitet i Sverige.