Svenska nätverket för Endokrinsjuksköterskor (SES)

Svenska nätverket för Endokrinsjuksköterskor är ett ideellt nätverk med syfte att organisera sjuksköterskor med specialintresse för endokrinologi. Nätverket är en sektion i svensk Endokrinologförening (SEF) och en del av ett Nordiskt nätverk (Nordic Network for Endocrine Nurses – NNEN).

Mål

  • Verka för en professionell utveckling av endokrinsjuksköterskans roll.
  • Erbjuda stöd och resurser till endokrinsjuksköterskor i form av bl.a. utbildning, nätverksmöten, studiebesök.
  • Arbeta för att evidensbaserad vård erbjuds till patienter med endokrina sjukdomar.
  • Främja samarbete mellan olika professioner inom vården med syfte att erbjuda patienterna en effektiv, säker och personcentrerad vård samt föra fram sjuksköterskan som en viktig medlem i ett multidisciplinärt vårdteam.
  • Medverka till utveckling av medicinsk och vårdvetenskaplig forskning inom endokrinologi.
  • Samarbeta med andra nationella och internationella organisationer och nätverk av betydelse för endokrinsjuksköterskans utveckling.

Nätverkets arbetsgrupp:

Ordförande:
Maria Pedersen
Mottagning Endokrinologi, QD:63
Karolinska vägen 37A
171 76 Stockholm
Tel: 08 – 123 760 28
Maria.Pedersen@regionstockholm.se


Cecilia Follin
Endokrinologiska Kliniken
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
Tel: 046-173713
Cecilia.follin@med.lu.se


Ann-Charlotte Olofsson
Medicinmottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhus
Blå stråket 5, vån 1
413 45 Göteborg
Tel:031-3429557
ann-charlotte.olofsson@vgregion.se


Anette Guldborg, representant för Danmark
Endokrinologisk afdeling M,
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 4, 3. sal Indgang 90
5000 Odense C
Danmark
anette.guldborg@rsyd.dk


Ulrika Westin
Medicinmottagningen
Örnsköldsviks sjukhus
89189 Örnsköldsvik
Tel: 0660-89426
ulrika.westin@rvn.se


Line Cecilie Krabbe Schie
Endokrinologisk dagenhet
Rikshospitalet, Oslo
Sognsvannsveien 20
Tel: +4723071898
linkra@ous-hf.no


Agneta Lindo
Medicinmottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhus
Blå stråket 5, vån 1
413 45 Göteborg
Tel: 076-6185481
agneta.lindo@vgregion.se

Kalendarium:

Kurs i endokrinologi för sjuksköterskor – Göteborgs Universitet
Information och ansökan om kursplats på:
https://www.gu.se/medicin/studera-hos-oss/uppdragsutbildningar

Länkar:

European Society of Endocrinology Nurses Working Group:
http://www.ese-hormones.org/nurse

Stipendier:

ESE möjlighet att söka resestipenie om man är medlem (kostar fn 35€/år).

http://www.swenurse.se/Fonder–Stipendier/

http://www.ese-hormones.org/prizes/ESEMeeting.aspx

http://endokrinologforeningen.se/index.php/resestipendier

http://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Svensk-forening-for-sjukskoterskor-i-Diabetesvard/Stipendier/

http://www.barncancerfonden.se/forskning/for-forskare–vardpersonal/anslag-och-ansokan/forskningsanslag/reseanslag/

Medlemavgift:

Medlemsavgift 200kr betalas till bankgiro: 5240-4084 alt. plusgiro: 250367-0. Ange namn, personnummer och året för aktuell avgift.

Medlem:

Medlem i SES – kontakta Maria.Pedersen@regionstockholm.se
Medlem i SEF – kontakta kansli@endokrinologforeningen.se