Strålskydd vid radiojod

För att skriva examination och erhålla kursintyg i ”strålskydd vid radiojodbehandling” kontakta oss på:  info@endokrinologforeningen.se

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8