Strålskydd vid radiojod

Kursens innehåll:

  • Föreläsningar: 8 korta inspelade föreläsningar med sjukhusfysiker Helena Lizana, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Föreläsningarna nedan är gratis och kräver ingen anmälan.
  • Examination: On-line tentamen med flervalsfrågor.

o   Du kan göra om provet så många gånger du behöver.

o   Länken till provet skickas till dig när kursavgiften inbetalats.

  • Kursavgift: 1000 kr
  • Betalning: Vid anmälan (nedan) skickas en faktura för betalning av kursavgiften till den faktureringsadress som du angivit (din arbetsgivare).
  • Kursintyg: Vid godkänd examen får du en länk till begäran om kursintyg.
  • Kursmål: Enligt delmål c14 i Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring i endokrinolologi (SOSFS 2015:8) och Svenska Endokrinologföreningens rekommendationer för ST-utbildning i endokrinologi (2017) skall ST-läkaren genomföra en kurs i strålskydd relevant vid radiojodbehandling. https://endokrinologforeningen.se/wp-content/uploads/2018/03/ST-utbildning-i-Endokrinologi-171031.pdf

o   För att genomföra examinationen anmäler klicka här

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8