Svenska tyreoideagruppen

Den tidigare MFR-stödda svenska planeringsgruppen för tyreoideaforskning har fortsatt sin verksamhet, och är nu inne på sitt 52:a år. Gruppen träffas två gånger per år, vår och höst. Mötet sker på fredagar med en huvudtalare samt presentationer av aktuella kliniska och experimentella studier. Under året har Christofer Juhlin pratat om aspekter på tyreoideacancer och Christel Hedman har presenterat sin avhandling om livskvalitet hos patienter med tyreoidacancer. Inom gruppen sker också gemensamma studier, bl.a. en uppföljning av den incidensstudie som genomfördes 2003 – 2005. I denna unika kohort ingår nästan 3000 patienter med Graves sjukdom och toxisk knölstruma. Materialet kommer att generera ett flertal publikationer, bl.a. om tyreotoxikos hos barn, skeletthälsa, livskvalitet, ögonproblematik, komorbiditet och mortalitet. På mötena finns också tid för diskussion av olika fall, ovanliga läkemedelsinteraktioner mm.

Ordförande för gruppen är Mikael Nilsson; mikael.nilsson@anatcell.gu.se