Svenska hypofysgruppen startades 1987 med stöd från Medicinska Forskningsrådet (MFR) och är en multidisciplinär arbetsgrupp för professionen som vårdar patienter med hypofyssjukdomar. I denna ingår neurokirurger, endokrinologer, onkologer, oftalmologer, patologer, radiologer, specialistsjuksköterskor, m.fl.

Hypofysgruppens huvuduppgift är drift och utveckling av Svenska Hypofysregistret som funnits sedan 1991, registerhållare är Britt Edén Engström.

Svenska hypofysgruppen har också utgjort grunden för att i samarbete med Regionalt Cancercentrum och under ledning av Oskar Ragnarsson ta fram det svenska nationella vårdprogrammet för hypofystumörer.

Inom det nätverk som Svenska Hypofysgruppen utgör genomförs nationella forskningsprojekt inom hypofysområdet, ofta baserat på data i Svenska Hypofysregistret.

Svenska Hypofysgruppen har möten två gånger årligen, vår och höst, i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm med möjlighet till uppkoppling för deltagande via länk. Vid mötena diskuteras både registerfrågor, nationella vårdprogrammet, aktuella forskningsprojekt, nya rön och lärorika och knepiga patientfall.

Ordförande för gruppen är Per Dahlqvist, per.dahlqvist@umu.se

Länk till Svenska Hypofysregistret:
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hjarna-ryggmarg-och-hypofys/hypofys/kvalitetsregister-for-hypofystumorer/

Länk till Nationellt vårdprogram för hypofystumörer:
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/hypofystumorer/vardprogram/