Skrivning common trunk

Syfte:
Ett kunskapstest avseende den Gemensamma kunskapsbasen för blivande specialister inom den Internmedicinmedicinska familjen. Testet har gemensamt tagits fram av de åtta olika specialistföreningarna inom den invärtesmedicinska familjen

Målgrupp:
ST-läkare i allmän internmedicin, kardiologi, hematologi, geriatrik, gastroenterologi och hepatologi, endokrinologi, lung- och njurmedicin

När:
Testet kommer att genomföras digitalt den 13:e november 2020 kl. 08.30-12.00. Anmälan är möjlig mellan 15 september till och med 15 oktober 2020 via Svensk internmedicinsk förenings hemsida www.SIM.nu och via länk på de övriga specialistföreningarnas hemsidor där information uppdateras efter hand.
Det är studierektor/motsvarande som anmäler sina egna ST-läkare. I en anmälan kan 5 st anmälas samtidigt. Har man fler ST-läkare gör man ytterligare en fysisk anmälan.

Var:
Testet kommer att kunna utföras lokalt/på hemmaplan i datasal eller motsvarande under överinseende av studierektor/motsvarande

Hur:
Testet består av 90 st. flervalsfrågor. Resultat fås direkt efter avslutat test.

Vid godkänt test erhålls ett diplom som signeras av studierektor/verksamhetschef