Läkarutbildning

Nationella Lärandemål– Klinisk Endokrinologi och Diabetologi inom Läkarprogrammet fastställda av SEF och SFD