Om du upptäcker eller har ny information om en bristsituation
av ett läkemedel relevant för endokrinologer – kontakta oss på
info@endokrinologforeningen.se

Till dig som är medlem i Svenska Endokrinologföreningen (SEF):

Registrera ditt medlemskap i SEF, hos Sveriges Läkarförbund om du inte redan gjort det!

Medlemsansökan

Hur blir jag medlem i Endokrinologföreningen?
Du som är läkare, sjuksköterska eller forskare
med endokrinologiskt intresse är välkommen
att bli medlem i endokrinologföreningen.