Behandling radioaktivt jod och strålskydd vid hypertyreos

Digitalt fördjupningsseminarium om behandling med radioaktivt jod och strålskydd 24 april.

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/evenemang/kalenderhandelse/behandlingradioaktivtjodochstralskyddvidhypertyreos.70005.html

Det digitala seminariet kommer inte att spelas in, men presentationen kommer att publiceras i PDF format.