Inlägg av admin

Andrologi för ST-läkare

Save the date – 20-21 November 2024 Andrologi för ST-läkare arrangeras av Svensk Andrologisk Förening (SAF) i Stockholm. https://svenskandrologi.se/ Kursen riktar sig främst till ST-läkare i allmänmedicin, endokrinologi, urologi* och […]

Läkemedelsinformation: Kinagold (Norprolac)

Läkemedelsinformation: Kinagold (Norprolac) tillverkas ej längre och de lager som finns beräknas ta slut under 2024, det innebär att byte till annat läkemedel är nödvändigt för de patienter som står […]

Behandling radioaktivt jod och strålskydd vid hypertyreos

Digitalt fördjupningsseminarium om behandling med radioaktivt jod och strålskydd 24 april. https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/evenemang/kalenderhandelse/behandlingradioaktivtjodochstralskyddvidhypertyreos.70005.html Det digitala seminariet kommer inte att spelas in, men presentationen kommer att publiceras i PDF format.