Inlägg av admin

Läkemedelsinformation: Kinagold (Norprolac)

Läkemedelsinformation: Kinagold (Norprolac) tillverkas ej längre och de lager som finns beräknas ta slut under 2024, det innebär att byte till annat läkemedel är nödvändigt för de patienter som står […]

Behandling radioaktivt jod och strålskydd vid hypertyreos

Digitalt fördjupningsseminarium om behandling med radioaktivt jod och strålskydd 24 april. https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/evenemang/kalenderhandelse/behandlingradioaktivtjodochstralskyddvidhypertyreos.70005.html Det digitala seminariet kommer inte att spelas in, men presentationen kommer att publiceras i PDF format.