Inlägg av admin

Nytt nummer av DiabetologNytt

Nytt nummer av DiabetologNytt, Nr 1 febr 2019 är publicerat av Svensk Förening för Diabetologi https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_1-2-19_web_lowres.pdf

Uppdaterade riktlinjer för diabetesvård

Socialstyrelsen har sett över rekommendationerna för diabetesvården. Detta för att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Den aktuella översynen gäller dels medicintekniska produkter för kontinuerlig […]

Endokrindagarna 2019

Nu finns preliminära programmet för Endokrindagarna 2019. Gå in på endokrindagarna.se eller följ länken nedan för att se programmet. Länken: http://endokrindagarna.se/preliminart-program/

Pia Burman, Malmö – hedersledamot i ESE

Pia Burman har utsetts till hedersledamot (Honorary Membership) i European Society of Endocrinology med motivationen:”In recognition of her outstanding contribution to the Society in establishing and leading the development of ESE […]