European Society of Endocrinology arbetar med Endocrine Disrupting Chemicals på EU-nivå

ESE har sedan början av 2018 ett aktivt arbete för att informera beslutsfattare i Bryssel och EUs medlemsstater om hälsokonsekvenserna av hormonstörande ämnen med målet att minska utsläppen av dessa ämnen.
ESE uppmärksammade detta särskilt inför mötet med EUs miljöministrar i Bryssel 190626 för att ge denna problematik större fokus.
Du kan läsa mer om detta arbete på nedan länkar till ESE och EU.