Kursbevakning

”Kursbevakningen” – service från IPULS

Tjänsten möjliggör för dig som läkare att få information om varje ny kurs som godkänts av IPULS till din e-post, enligt den profil som du väljer (tex specialitetsområde och befattning). De läkare som använder tjänsten , drygt 3000 kollegor tycker den är ett utomordentligt stöd och lätt att använda, man får på ett enkelt sätt alla nya kurser (inkl. SK) till sig utan att behöva leta i katalogen. Kursbevakningen är särskilt värdefull för ST-läkare, handledare och studierektorer.