Om Svenska Endokrinologföreningen (SEF)

Föreningen utgör en sammanslutning av endokrinologiskt intresserade personer i Sverige. Föreningen är en medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet (SLS) och en specialistförening inom Sveriges Läkarförbund (SLF). SEF är även en medlemsförening i The European Society of Endocrinology (ESE).

Föreningen har till uppgift att främja endokrinologins utveckling bland annat genom att anordna vetenskapliga sammankomster, främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt tillvarata medlemmarnas fackliga intressen. SEF arrangerar årligen Endokrindagarna med föreläsningar inom klinisk endokrinologi. Vidare delar föreningen ut stipendier och priser. Föreningen är en remissinstans för frågor inom ämnet endokrinologi samt tillhandahåller patientinformation för olika endokrina sjukdomar.