SYED

SYED (Sveriges Yngre Endokrinologer och Diabetologer) är ett nätverk för ST-läkare inom specialiteten endokrinologi och diabetologi. SYED startade 1999 i syfte att bredda utbildningen för ST-läkarna och skapa ett nätverk av kontakter. För att delta i SYEDs aktiviteter förutsätts medlemskap i Svenska Endokrinologföreningen (SEF).

Generieke Viagra is het equivalent van een duur geneesmiddel tegen een betaalbare prijs. De samenstelling en de werkzame stof (sildenafil) zijn identiek aan de originele Viagra. In Nederland Viagra Generiek verschilt echter van het analoog door het uiterlijk van de verpakking en de pillen zelf, en het product is voordeliger geprijsd.

SYED anordnar varje höst en 3-dagarsutbildning, från lunch till lunch. Kursinnehållet för kommande år bestäms i samband med innevarande års kurs, genom omröstning bland kursdeltagarna. Fyra ämnen (1 diabetologiskt och 3 endokrina) väljs ut. Varje ämnesområde belyses av pedagogiska föreläsare både på bredden och djupet under 3-4 timmar. Målsättningen är att det ska finnas utrymme för interaktion och frågor. Kurserna har varit mycket uppskattade sedan starten 1999 och rankas som mycket högkvalitativ utbildning.

Kursort och kursansvariga för kommande år utses samtidigt som ämnena väljs. En etablerad organisation finns som stöd i det arbetet. Som kursansvarig för kommande års SYED-dagar tilldelas man även rollen som SYED-representant i SEF och inbjuds därmed till deras möten för att föra SYED-medlemmarnas talan. SYEDs medlemmar har genom detta möjlighet till inflytande över ämnesval till Endokrindagarna som hålls varje vår.  

Mer information om kommande möten finner du på SEFs hemsida under kalendarium.

Kontaktperson SYED:

Ida Havland, Capio St Görans sjukhus, Stockholm (ida.havland@capiostgoran.se)

Marcus Imamovic, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå (marcus.imamovic@regionvasterbotten.se)

Kommande SYED-möte:

SYED-möte den 16-18 september 2024 i Umeå

Årets ämnen blir:
Binjurebarkssvikt – Per Dahlqvist
Insulinpumpsbehandling och CGM-tolkning – Jarl Hellman
Hypertyreos – Jan Calissendorff
TAO – Frank Träisk
Primär aldosteronism och feokromocytom – William F Young

https://www.trippus.net/syed2024

Tidigare SYED-ämnen:

SYED 2023 Stockholm

 • Cushing
 • Akromegali
 • Diabetesnefropati
 • Könsdysfori, hormonell behandling
 • Diabetes; körkorts- och dykintyg
 • HND, dvs hjärta, njure, diabetes
 • Med fokus på nya riktlinjer för behandling av typ 2 diabetes

SYED 2022 Uppsala

 • MODY
 • Diabetes och graviditet
 • Diabetesnefropati
 • Kalciumrubbningar och osteoporos
 • Medfödda metabola sjukdomar
 • Endokrina tillstånd och graviditet

SYED 2021 Lund

·       NET

·       Manlig hypogonadism

·       Kvinnlig hypogonadism

·       Hirsutism och PCOS

·       Diabetesneuropati och autonom dysfunktion

·       Nya diabetesläkemedel och adjuvantbehandling vid typ 1 diabetes

·       Diabetesteknik, hands-on

SYED 2020 Göteborg

·      Diabetes insipidus

·      Hyponatremi

·      Primär aldosteronism

·      CAH

·      Fetmakirurgi: långsiktiga nutritionella och endokrina utmaningar

·      Diabetesteknik: Nytt om insulinpumpar och sensorer

SYED 2019 Linköping

·      Diabetesneuropati och fotsår

·      Hypofystumörer

·      Cushing

·      Addison

·      Thyreotoxikos +TAO

SYED 2018 Örebro

·       NET; diagnostik, utredning och behandling

·       Senaste nytt inom diabetes

·       Graviditetsdiabetes

·       Osteoporos

SYED 2017 Stockholm

·       Diabetes typ 1 och träning

·       Hypogonadism och manlig infertilitet

·       Doping

·       Hormonell behandling vid könsdysfori

SYED 2016 Kristianstad

·       Akut Endokrinologi

·       Hyponatremi

·       Diabetes och all dess devices

·       Diabetes och fysisk aktivitet

·       Endokrinologi och graviditet

SYED 2016 Kristianstad

·       Akut Endokrinologi

·       Hyponatremi

·       Diabetes och all dess devices

·       Diabetes och fysisk aktivitet

·       Endokrinologi och graviditet

SYED 2015 Norrköping

·       Obesitas

·       Lipidrubbningar

·       Barnendokrinologi

·       Kalk- och D-vitamin rubbningar

·       Nya riktlinjer för diabetes

SYED 2014 Västerås

·       Manlig hypogonadism

·       Hirsutism och PCOS

·       Nya diabetesläkemedel

·       Endokrin hypertoni

SYED 2013 Örebro

·       Hypofystumörer

·       Prolaktinom

·       Akromegali

·       Cushings sjukdom

·       Tillväxthormonbrist hos vuxna

·       Kortisolbrist

·       Osteoporos

·       Graviditetsdiabetes