SYED

SYED (Sveriges Yngre Endokrinologer och Diabetologer) är ett nätverk för ST-läkare inom specialiteten endokrinologi och diabetes. SYED startade 1999 i syfte att bredda utbildningen för ST-läkarna och skapa ett nätverk av kontakter. För att delta i SYEDs aktiviteter förutsätts medlemskap i Svenska Endokrinologföreningen. Konceptet innebär en 3-dagarsutbildning från lunch till lunch. Fyra ämnen (1 diabetologiskt och 3 endokrina) väljs ut av ST-läkarna själva ett år innan varje möte genom omröstning och kursansvariga utses. Varje ämnesområde belyses av pedagogiska föreläsare både på bredden och djupet under 3-4 timmar under det att kursdeltagarna delas på halvklass så att interaktiv diskussion gynnas. Således körs 2 ämnen parallellt under varje pass.

SYEDs har två kurser per år (kursen på våren är sammanslagen med det tidigare postgraduate-mötet till Endokrindagarna). Kurserna har varit mycket uppskattade sedan starten och rankas som mycket hög kvalitativ utbildning. Mer information om kommande möten finner du på SEFs hemsida under kalendarium.

Kontaktperson SYED:

Martin Lundqvist, Akademiska sjukhuset, Uppsala (martin.lundqvist@medsci.uu.se)

Kommande SYED-möte:

27  29 septemberr 2023, Stockholm

 • Cushing
 • Akromegali
 • Diabetesnefropati
 • Könsdysfori, hormonell behandling
 • Diabetes; körkorts- och dykintyg
 • HND, dvs hjärta, njure, diabetes
 • Med fokus på nya riktlinjer för behandling av typ 2 diabetes

Tidigare SYED-ämnen:

SYED 2022 Uppsala

 • MODY
 • Diabetes och graviditet
 • Diabetesnefropati
 • Kalciumrubbningar och osteoporos
 • Medfödda metabola sjukdomar
 • Endokrina tillstånd och graviditet

SYED 2021 Lund

·       NET

·       Manlig hypogonadism

·       Kvinnlig hypogonadism

·       Hirsutism och PCOS

·       Diabetesneuropati och autonom dysfunktion

·       Nya diabetesläkemedel och adjuvantbehandling vid typ 1 diabetes

·       Diabetesteknik, hands-on

SYED 2020 Göteborg

·      Diabetes insipidus

·      Hyponatremi

·      Primär aldosteronism

·      CAH

·      Fetmakirurgi: långsiktiga nutritionella och endokrina utmaningar

·      Diabetesteknik: Nytt om insulinpumpar och sensorer

SYED 2019 Linköping

·      Diabetesneuropati och fotsår

·      Hypofystumörer

·      Cushing

·      Addison

·      Thyreotoxikos +TAO

SYED 2018 Örebro

·       NET; diagnostik, utredning och behandling

·       Senaste nytt inom diabetes

·       Graviditetsdiabetes

·       Osteoporos

SYED 2017 Stockholm

·       Diabetes typ 1 och träning

·       Hypogonadism och manlig infertilitet

·       Doping

·       Hormonell behandling vid könsdysfori

SYED 2016 Kristianstad

·       Akut Endokrinologi

·       Hyponatremi

·       Diabetes och all dess devices

·       Diabetes och fysisk aktivitet

·       Endokrinologi och graviditet

SYED 2016 Kristianstad

·       Akut Endokrinologi

·       Hyponatremi

·       Diabetes och all dess devices

·       Diabetes och fysisk aktivitet

·       Endokrinologi och graviditet

SYED 2015 Norrköping

·       Obesitas

·       Lipidrubbningar

·       Barnendokrinologi

·       Kalk- och D-vitamin rubbningar

·       Nya riktlinjer för diabetes

SYED 2014 Västerås

·       Manlig hypogonadism

·       Hirsutism och PCOS

·       Nya diabetesläkemedel

·       Endokrin hypertoni

SYED 2013 Örebro

·       Hypofystumörer

·       Prolaktinom

·       Akromegali

·       Cushings sjukdom

·       Tillväxthormonbrist hos vuxna

·       Kortisolbrist

·       Osteoporos

·       Graviditetsdiabetes