Consulkurser

Nordiska kurser för specialisering i endokrinologi (CONSUL-kurser) för blivande specialister inom endokrinologi och diabetologi.

Svenska Endokrinologföreningen arrangerar tillsammans med Norska endokrinologföreningen CONSUL-kurser för ST-läkare under utbildning till specialister i endokrinologi och diabetologi. Programmet omfattar 3 veckolånga kurser inom nedanstående områden och kurserna ges i följande ordning:

  1. Diabetes mellitus och diabetesrelaterad dyslipidemi.
  2. Hypofysens, binjurarnas och gonadernas sjukdomar.
  3. Thyroidea och kalcium relaterade sjukdomar.

Ambitionen är att hålla kurserna på en hög internationell nivå och kursinnehållet motsvarar målbeskrivningen för specialitén endokrinologi och diabetologi. Antalet deltagare är vanligen 40-50.

Kommande CONSUL-kurser:
Tyreoidea, kalk och skelett 16–20 oktober 2023, Oslo

Genomförda CONSUL-kurser:
Hypofys, binjurar och gonader 17-21 oktober 2022, Stockholm
Diabetes och lipider 2-6 maj 2022, Lund
Tyreoidea, kalk och skelett 18–22 oktober 2021, Oslo digitalt
Hypofys, binjurar och gonader 12-16 oktober 2020, Stockholm
Tyreoidea och kalk 21-25 oktober 2019, Oslo
Diabetes och Lipider 12-16 november 2018, Lund
Hypofys, binjurar och gonader, okt/nov 2017, Oslo