Nytt nummer av DiabetologNytt

Nytt nummer av DiabetologNytt, Nr 1 febr 2019 är publicerat av Svensk Förening för Diabetologi

https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_1-2-19_web_lowres.pdf