Kurs i endokrinologi för sjuksköterskor 28 aug 2019

I höst arrangerar Göteborgs Universitet en kurs i endokrinologi för sjuksköterskor.

Information och ansökan om kursplats på: 
https://medicine.gu.se/utbildning/uppdragsutb/kurs-i-endokrinologi