Inlägg av admin

European Board Examination in Endocrinology

Registration for the 2019 European Board Examination in Endocrinology, Diabetes and Metabolism will be open from 20 February to 20 March 2019. Following a successful introduction in 2018, the 2nd European Board Examination will be held on 12 June 2019 and will again be available to take locally at across Europe, allowing candidates to take […]

Nytt nummer av DiabetologNytt

Nytt nummer av DiabetologNytt, Nr 1 febr 2019 är publicerat av Svensk Förening för Diabetologi https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_1-2-19_web_lowres.pdf

Uppdaterade riktlinjer för diabetesvård

Socialstyrelsen har sett över rekommendationerna för diabetesvården. Detta för att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Den aktuella översynen gäller dels medicintekniska produkter för kontinuerlig subkutan glukosmätning och insulintillförsel, dels virtuell diabetesmottagning. Rekommendationer Hälso- och sjukvården bör erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med inter­mittent avläsning (FGM) till personer med typ 1-diabetes […]