Nationellt vårdprogram hypofystumörer

Nu är det nya nationella vårdprogrammet för Hypofystumörer fastställt och publicerat. Se länk:
Hypofystumörer – RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

(finns också på SEF’s hemsida under fliken PM-Nationella PM )