CONSUL-kursen diabetes och lipidrubbningar, Lund flyttas fram till maj 2022
på grund av rådande omständigheter med Covid-19.
Du kan redan nu göra en intresseanmälan till kursen-se Kalendarium för mer information.