RCC Syd bjuder in till ett webbinarium om det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer, som uppdaterats under senaste året. Vårdprogrammet inkluderar alla som fått cancerbehandling som barn och fram till 18 års ålder.

Tid: 17 april 14:00 – 15:30 Plats: Teams

Läs mer och anmälan: Webbinarium om långtidsuppföljning efter barncancer – RCC (cancercentrum.se)

Titta gärna också på webbutbildning som vänder sig till sjukvård, skola och Försäkringskassa Webbutbildning i ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer – RCC (cancercentrum.se)

Välkomna

Nationell arbetsgrupp för vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer

Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer – RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)