Vårdprogrammet för binjuretumörer är uppdaterat. Uppdateringarna nämns i början av vårdprogrammet; kapitel 2.2.:
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/binjuretumorer/

Nationellt vårdprogram för hypertyreos är publicerat:
Nationellt vårdprogram för hypertyreos