Sveriges Läkarförbund sköter SEFs medlemsregister, helt oberoende av om du är medlem i Läkarförbundet eller inte. SEF har därmed avvecklat sitt medlemsregister. Om du inte registrerar dig hos Sveriges Läkarförbund, så kommer SEF tyvärr inte att veta att du är medlem. Du kommer därför inte att få utskick från SEF, och du kommer heller inte att faktureras medlemsavgift.

Detta är en åtgärd för att minska på administrationen med medlemskap, dess fakturering, och register. Vidare genomförs denna förändring för att anpassa vårt medlemsregister till rådande GDPR-lagstiftning.

Klicka på länken nedan och registrera dig som medlem i SEF. OBS! Det innebär INTE att du blir medlem i Läkarförbundet.

Hälsningar!
Styrelsen för SEF

Registrera ditt medlemskap i SEF (Länk)