ESE statement on covid-19 vaccinations

ESE statement: Same recommendation concerning COVID-19 vaccination for patients with stable endocrine disorders as for the general population.
Statement on Covid-19 vaccinations (pdf, öppnas i nytt fönster)

Endokrinologens viktiga bidrag för patienter med covid-19

Nästan 5 % av befolkningen (480 000 patienter 2019) har systemisk steroidbehandling i antiinflammatoriskt syfte. I åldersgruppen över 70 år är motsvarande siffra drygt 11 %. Förekomsten av binjurebarksvikt bland dessa kan vara så hög som 50 %, beroende på kortisondos och behandlingslängd. Bland dessa finns patienter med risk för komplicerad covid-19-infektion. Då steroidbehandling i sig ses som riskfaktor vid covid-19, finns risk för att patienter med binjurebarkssvikt av olika skäl (iatrogen, hypofysär eller primär), utsätts för riskabel dosminskning/utsättning av kortison i samband med en allvarlig covid-19 infektion med feber.
Här kan vi ha en avgörande betydelse. Hydrokortison intravenöst i sedvanliga fysiologiska stressdoser ska ges i stället för farmakologiska doser av andra kortikosteroider.

Ref. U. Kaiser, R. Mirmira & P. Stewart. Our response to COVID-19 as endocrinologists and diabetologists. J Clin Endocrinol Metab, May 2020, 105(5):1–3

Svenska Endokrinologföreningens forskningsstipendium 2020

Svenska Endokrinologföreningens forskningsstipendium 2020 tilldelas Katarina Fagher för ansökan ”Förbättrad diabetesklassificering med kliniska data i kombination med biomarkörer”.

Årets Svenska Endokrina avhandling 2019

Årets Svenska Endokrina avhandling 2019 – Maria Bygdell, Göteborgs Universitet för avhandlingen ”Childhood body mass index and Pubertal timing. Changes over time and associations with adult cardiovascular mortality”
https://www.gu.se/forskning/publikation/?publicationId=286973

Olle Kämpe får European Hormone Medal 2020

Professor OllKämpe, Stockholm har utsetts till vinnare av European Hormone Medal 2020.
Han får priset för sina banbrytande insatser inom autoimmuna endokrina sjukdomar med stor betydelse för diagnostik, behandling och uppföljning av patienter.
Priset kommer att delas ut i samband med European Congress of Endocrinology i Prag 23-26 maj 2020
Grattis Olle!

European Society of Endocrinology arbetar med Endocrine Disrupting Chemicals på EU-nivå

ESE har sedan början av 2018 ett aktivt arbete för att informera beslutsfattare i Bryssel och EUs medlemsstater om hälsokonsekvenserna av hormonstörande ämnen med målet att minska utsläppen av dessa ämnen.
ESE uppmärksammade detta särskilt inför mötet med EUs miljöministrar i Bryssel 190626 för att ge denna problematik större fokus.
Du kan läsa mer om detta arbete på nedan länkar till ESE och EU.

CONSUL kurs i Oslo 21-25 okt 2019 – Uppdaterad info

Tyreoideasjukdomar, Kalcium- och fosfatrubbningar, osteoporos och andra skelettsjukdomar

Tyvärr tycks den nya norska systemet för ansökan om kurser inte vara helt optimerat, särskilt inte för svenska deltagare.

Därför bör alla som ansökt om plats på CONSUL Oslo skicka ett mail till oushfpbregutkurs@ous-hf.no för att få bekräftat att de verkligen är anmälda. Skriv i ämnesraden ”CONSUL 2019 – Svensk”.

För er som ännu inte anmält er – sista anmälningsdatum är 17 juni. Gör anmälan direkt till ovan mail-adress och inkludera informationen som anges i nedan pdf.

Ledsen för detta strul.

Med vänlig hälsning, Pelle
_______________________________________________
Per Dahlqvist
Vetenskaplig sekreterare
Svenska Endokrinologföreningen

 

Vid frågor om anmälan eller kursen kontakta Dr Trine E Finnes: e-post: Trine.E.Finnes@sykehuset-innlandet.no

Anmälan öppen för SYED 25-27 sept 2019

25 – 27 september 2019 i Linköping.

Information och anmälan (länk)