Endokrinologens viktiga bidrag för patienter med covid-19

Nästan 5 % av befolkningen (480 000 patienter 2019) har systemisk steroidbehandling i antiinflammatoriskt syfte. I åldersgruppen över 70 år är motsvarande siffra drygt 11 %. Förekomsten av binjurebarksvikt bland dessa kan vara så hög som 50 %, beroende på kortisondos och behandlingslängd. Bland dessa finns patienter med risk för komplicerad covid-19-infektion. Då steroidbehandling i sig ses som riskfaktor vid covid-19, finns risk för att patienter med binjurebarkssvikt av olika skäl (iatrogen, hypofysär eller primär), utsätts för riskabel dosminskning/utsättning av kortison i samband med en allvarlig covid-19 infektion med feber.
Här kan vi ha en avgörande betydelse. Hydrokortison intravenöst i sedvanliga fysiologiska stressdoser ska ges i stället för farmakologiska doser av andra kortikosteroider.

Ref. U. Kaiser, R. Mirmira & P. Stewart. Our response to COVID-19 as endocrinologists and diabetologists. J Clin Endocrinol Metab, May 2020, 105(5):1–3