Svenska Endokrinologföreningens forskningsstipendium 2020

Svenska Endokrinologföreningens forskningsstipendium 2020 tilldelas Katarina Fagher för ansökan ”Förbättrad diabetesklassificering med kliniska data i kombination med biomarkörer”.