CONSUL-kurs i diabetes och lipider

12-16 november, Grand Hotell Lund

Avgift 10000 kr + moms

För anmälan eller frågor kontakta kurssekreterare Ulrika Biörklund Brogren, Ulrika.BiorklundBrogren@skane.se