Endokrinologens viktiga bidrag för patienter med covid-19

Nästan 5 % av befolkningen (480 000 patienter 2019) har systemisk steroidbehandling i antiinflammatoriskt syfte. I åldersgruppen över 70 år är motsvarande siffra drygt 11 %. Förekomsten av binjurebarksvikt bland dessa kan vara så hög som 50 %, beroende på kortisondos och behandlingslängd. Bland dessa finns patienter med risk för komplicerad covid-19-infektion. Då steroidbehandling i sig ses som riskfaktor vid covid-19, finns risk för att patienter med binjurebarkssvikt av olika skäl (iatrogen, hypofysär eller primär), utsätts för riskabel dosminskning/utsättning av kortison i samband med en allvarlig covid-19 infektion med feber.
Här kan vi ha en avgörande betydelse. Hydrokortison intravenöst i sedvanliga fysiologiska stressdoser ska ges i stället för farmakologiska doser av andra kortikosteroider.

Ref. U. Kaiser, R. Mirmira & P. Stewart. Our response to COVID-19 as endocrinologists and diabetologists. J Clin Endocrinol Metab, May 2020, 105(5):1–3

Information från Takeda

Enligt information från Takeda 200401 Levaxin µg ska finnas från idag 200402, andra styrkor från mitten av april. Då kommer också tillgång till Liothyronin att finnas. Se även under Nyheter läkemedel.