Svenska Endokrinologföreningens forskningsstipendium 2020

Svenska Endokrinologföreningens forskningsstipendium 2020 tilldelas Katarina Fagher för ansökan ”Förbättrad diabetesklassificering med kliniska data i kombination med biomarkörer”.

Årets Svenska Endokrina avhandling 2019

Årets Svenska Endokrina avhandling 2019 – Maria Bygdell, Göteborgs Universitet för avhandlingen ”Childhood body mass index and Pubertal timing. Changes over time and associations with adult cardiovascular mortality”
https://www.gu.se/forskning/publikation/?publicationId=286973