PCOS

Vad är PCOS?
Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är den vanligast förekommande hormonella rubbningen hos kvinnor i fruktsam ålder. Hormonrubbningen består av en ökad aktivitet av manligt könshormon (testosteron) samt rubbad insulin/blodsockerbalans. Omkring 5-10 % av kvinnor i fruktsam ålder har PCOS. Benämningen ”polycystiska ovarier” betyder äggstockar med många äggblåsor och är ett vanligt fynd vid PCOS.

Vem får PCOS?
Tillståndet har en ärftlig komponent som kan ärvas från modern och/eller fadern. PCOS är också beroende av livsstilsfaktorer som påverkar kroppsvikten. Symtomutvecklingen har ofta samband med viktuppgång och bukfetma.

Vilka är symtomen?
De vanligaste symtomen är oregelbunden eller utebliven menstruation, ökad kroppsbehåring av manlig typ, acne och övervikt. Symtomen börjar ofta i samband med puberteten och tilltar vid ökad kroppsvikt. Övervikt och störd insulinsekretion ökar risken för åldersdiabetes och hjärtkärlsjukdom. Menstruationsrubbningen beror på störd ägglossning, vilket kan innebära svårigheter att bli gravid. Många patienter kan därför behöva medicinsk hjälp för att kunna bli gravida. Positivt är att kvinnor med PCOS ofta bibehåller sin fertilitet längre upp i åren än andra, vilket är prognostiskt gynnsamt vid t.ex. IVF-behandling i högre åldrar.

Hur ställs diagnosen?
För att få diagnosen PCOS krävs två av följande tre kriterier:

  1. oregelbunden eller utebliven menstruation
  2. symtom på ökad testosteronaktivitet (till exempel ökad kroppsbehåring och acne) och/eller förhöjda halter av manligt könshormon i blodet
  3. polycystiska ovarier som undersöks med ultraljud

Andra specifika tillstånd med liknande symtom måste först uteslutas.

Hur behandlas patienter med PCOS?
Vid övervikt rekommenderas viktnedgång som förstahandsåtgärd oavsett barnönskan eller ej. Viktminskning leder till förbättrad hormonbalans, mer regelbundet menstruationsmönster, ökade chanser till graviditet, minskad behåring och acne samt på sikt minskad risk för åldersdiabetes och hjärtkärlsjukdom. Många patienter behöver stöd för att gå ned i vikt. Olika slags kost- och motionsprogram kan vara till hjälp. I vissa fall erbjuds medicinering som ökar insulinkänsligheten. Sådan medicinering kan till viss del förbättra hormonbalansen, menstruationsfunktion och därmed fertilitet men nyttan med långtidsbehandling är ännu osäker.

Om graviditetsönskan ej är aktuell behandlas menstruationsrubbning med antingen p-piller eller gulkroppshormon för att motverka uppkomsten av cellförändringar i livmoderslemhinnan. P-piller har dessutom den effekten att manligt könshormon hämmas, vilket gör att acne och kroppsbehåring ofta förbättras efter längre tids behandling. Vid uttalad kroppsbehåring finns även så kallad antiandrogen medicinering att tillgå.

Vid barnönskan och störd ägglossning ges hormonbehandling för att stimulera ägglossning. Fungerar inte det går man vidare med provrörsbefruktning.

Prognos
Symtomen vid PCOS kan förbättras med åldern, framförallt hos patienter som är normalviktiga. Obehandlade patienter med glesa menstruationer har en ökad risk för cancerutveckling i livmodern men denna riskökning upphävs helt med behandling med p-piller eller gulkroppshormon cykliskt. En ökad risk för åldersdiabetes föreligger ffa hos hos överviktiga patienter.

Attachments:
Download this file (PCOS 110803.pdf)PCOS[PCOS]97 Kb

Årets endokrina avhandling

 

2016 Daniel Espes, Uppsala Universitet "Engraftment of Pancreatic Islets in Alternative Transplantation Sites and the Feasibility in vivo Monitoring of Native and Transplanted Beta-cell Mass"

Läs mer...

Forskningsstipendier

SEFs forskningsstipendier med syfte att stödja endokrinologisk forskning.
Läs mer...

Resestipendier

Delas ut för aktivt deltagande i endokrinologisk konferens.
Läs mer...