Abstract Svenska Endokrindagarna – förlängd deadline 7 januari 2019