Uppdaterade riktlinjer för diabetesvård

Socialstyrelsen har sett över rekommendationerna för diabetesvården. Detta för att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Den aktuella översynen gäller dels medicintekniska produkter för kontinuerlig subkutan glukosmätning och insulintillförsel, dels virtuell diabetesmottagning.

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med inter­mittent avläsning (FGM) till personer med typ 1-diabetes och problem med återkommande hyper- eller hypo­glykemi (prioritet 2)
 • erbjuda nyinsättning av kontinuerlig subkutan glukos­mätning (FGM eller realtids-CGM) till gravida med typ 1-diabetes (prioritet 2).
 • erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med direk­tavläsning (realtids-CGM) till personer med typ 1-diabetes och problem med återkommande hyper- eller hypo­glykemi (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med inter­mittent avläsning (FGM) till personer med typ 2-diabetes som behandlas med måltids- och basinsulin samt har problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 6)
 • erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med inter­mittent avläsning (FGM) till personer med typ 1-diabetes utan problem med återkommande hyper- eller hypo­glykemi (prioritet 6)
 • erbjuda insulinpump med integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning (SAP) till personer med typ 1-diabetes och återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 4)
 • erbjuda insulinpump till personer med typ 1-diabetes och återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 5).

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall

 • erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM) till personer med typ 2-diabetes som behandlas med måltids- och basinsulin samt har problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 8)
 • erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM) till personer med typ 1-diabetes utan problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 8).
 • erbjuda insulinpump med integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning (SAP) till personer med typ 1-diabetes utan återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 9)
 • erbjuda insulinpump till personer med typ 1-diabetes utan återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 10).

 

Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för forskning och utveckling

 • erbjuda nyinsättning av insulinpump med integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning (SAP) till gravida med typ 1-diabetes
 • erbjuda virtuell diabetesmottagning till personer med typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.

Läs mer på www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-10-25/