Är du intresserad av utbildningsfrågor? Vill du påverka morgondagens läkarkår? Som SPUR-granskare bidrar du till att dagens ST-läkare får en högkvalitativ utbildning.

SPUR-granskning av ST har funnits länge
Läkarförbundet tog på 90-talet fram en granskningsmodell där professionen granskar kvaliteten på ST-utbildningen. Numera kräver Socialstyrelsen att alla enheter som utbildar ST-läkare ska ha inspekterats av externa granskare.

SPUR-granskningen har två syften
Det ena är att tillförsäkra att utbildningen följer föreskrifter och allmänna råd. Det andra är att ge stöd till förbättring.

Vem kan SPUR-granska?

Specialister i aktuell specialitet  (föreningen utser sina inspektörer, här kan kraven variera dem emellan).

Vad gör man som SPUR-granskare?
Innan du börjar granska genomgår du en kostnadsfri digital SPUR-utbildning, där du får lära dig allt om uppdraget. Som granskare besöker du kliniker tillsammans med en kollega där ni intervjuar ST-läkare, handledare, studierektor och verksamhetschef. Ni sammanfattar styrkor, svagheter och förbättringspotential och ger förslag till åtgärder och förbättringar. I dagsläget kan pandemirestriktioner medföra att granskningen görs digitalt på distans.

Bli SPUR-granskare för kårens skull – och din egen
Som SPUR-granskare bidrar du både till att förbättra utbildningen för ST-läkare och din egen personliga utveckling som läkare. Du träffar kollegor och får inblick i andra enheters sätt att bedriva ST-utbildning. Givetvis får du ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader och övernattningar.

Läs mer och anmäl intresse: https://www.lipus.se/extern-granskning/bli-spur-inspektor/ samt informera din specialitetsförening om ditt intresse och anmälan