Nationella Rekommendationer för ST utbildning i Endokrinologi och Diabetologi 2017 fastställda av SEF och SFD

Gemensam kunskapsbas för de invärtesmedicinska specialiteterna