Årets forskningsstipendium: Nils Landegren, Uppsala, Stockholm

Årets forskningsstipendium: Nils Landegren, Uppsala, Stockholm:
”En kartläggande studie av könshormoners reglering av immunsystemet”.