ENDO- Endocrine Society Annual Meeting

Atlanta, Georgia, USA Atlanta, Georgia

Latest in endo and endocrinology research with the experts. Mer information>> https://www.endocrine.org/endo2022

SYED

Uppsala Uppsala

MODY Diabetes och graviditet Diabetesnefropati Kalciumrubbningar och osteoporos Medfödda metabola sjukdomar Endokrina tillstånd och graviditet Länk till anmälan www.trippus.net/syed2022

Consul-kurs: Hypofys, binjurar och gonader

Stockholm Stockholm

Ansökningsperiod till och med den 1 maj 2022- OBS!  SK Consul-kurs Mer information:  https://sk-kurser.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=1175  

Symposium: Understanding Hypothyroidism

Clarion Hotel Post Drottningtorget 10, Göteborg

För registrering, se bifogad dokument Invitation Scientific Symposium (pdf, öppnas i nytt fönster)

Nationellt webbinarium – långtidsuppföljning efter barncancer

RCC Syd bjuder in till ett webbinarium om det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer, som uppdaterats under senaste året. Vårdprogrammet inkluderar alla som fått cancerbehandling som barn och fram till 18 års ålder. Tid: 17 april 14:00 - 15:30 Plats: Teams Läs mer och anmälan: Webbinarium om långtidsuppföljning efter barncancer - RCC (cancercentrum.se)

Behandling radioaktivt jod och strålskydd vid hypertyreos

Digitalt fördjupningsseminarium om behandling med radioaktivt jod och strålskydd 24 april https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/evenemang/kalenderhandelse/behandlingradioaktivtjodochstralskyddvidhypertyreos.70005.html Det digitala seminariet kommer inte att spelas in, men presentationen kommer att publiceras i PDF format. Innehåll Vid seminariet ges fördjupad information och kunskap om behandling med radioaktivt jod och strålskydd. Syftet är att ge ett stöd för införande och tillämpning vid diagnosen […]

Andrologi ST kurs

Karolinska universitetssjukhuset, Solna Eugeniavägen 3, Solna

Information och anmälan (pdf, öppnas i nytt fönster)