Kartläggning av endokrinologi i Europa

Svenska Endokrinologföreningen är en del av ESE och alla medlemmar ombeds att svara på enkätundersökningen senast 30 november. https://www.surveymonkey.co.uk/r/RYLQKMT

Bästa Svenska Endokrina Avhandling 2019

https://endokrinologforeningen.se/arets-endokrina-avhandling/ Sista dag för nominering 31 december 2019. Skickas till: vetenskapligsekreterare@endokrinologforeningen.se 

Abstract till EndoDiabetes 2020

https://www.endodiabetes.se/abstractinformation/ Skickas senast 31 januari 2020 till: abstract@endokrinologforeningen.se SEF delar ut pris för bästa fria föredrag (10 000 kr), bästa poster (5000 kr) och bästa fallrapport (2000 kr).