Bristsituation läkemedel

Om du upptäcker eller har ny information om en bristsituation av ett läkemedel relevant för endokrinologer – kontakta oss på:
info@endokrinologforeningen.se