Svenska nätverket för Endokrinsjuksköterskor (SES)

Svenska nätverket för Endokrinsjuksköterskor är ett ideellt nätverk med syfte att organisera sjuksköterskor med specialintresse för endokrinologi. Nätverket är en sektion i svensk Endokrinologförening (SEF) och en del av ett Nordiskt nätverk (Nordic Network for Endocrine Nurses - NNEN).

Mål:

  • Verka för en professionell utveckling av endokrinsjuksköterskans roll.
  • Erbjuda stöd och resurser till endokrinsjuksköterskor i form av bl.a. utbildning, nätverksmöten, studiebesök.
  • Arbeta för att evidensbaserad vård erbjuds till patienter med endokrina sjukdomar.
  • Främja samarbete mellan olika professioner inom vården med syfte att erbjuda patienterna en effektiv, säker och personcentrerad vård samt föra fram sjuksköterskan som en viktig medlem i ett multidisciplinärt vårdteam.
  • Medverka till utveckling av medicinsk och vårdvetenskaplig forskning inom endokrinologi.
  • Samarbeta med andra nationella och internationella organisationer och nätverk av betydelse för endokrinsjuksköterskans utveckling.
  •  

Nätverkets arbetsgrupp:

Ordförande:
Maria Pedersen
Endokrinmottagningen
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, NKS
171 64 Solna
Tel: 018-6114416
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Cecilia Follin
Endokrinologiska Kliniken
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
Tel: 046-173713
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ylva Wessman
Endokrinologiska Kliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sofia Sjöberg
Endokrinmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset Linköping
581 85 Linköping
Tel: 010-103 4668
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ann-Charlotte Olofsson
Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anette Guldborg, representant för Danmark
Endokrinologisk afdeling M,
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 4, 3. sal Indgang 90
5000 Odense C
Danmark
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ida Sofie Grorud, representant för Norge
Seksjon for spesialisert endokrinologi
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Norge
Tel: +47 23071900
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kalendarium:

Endokrindagarna
Tid: februari 2018
Plats: Göteborg

Lämna gärna förslag till arbetsgruppen på kommande föreläsningar till Endokrindagarna i Göteborg 2018.

European Congress of Endocrinology, ECE
Tid: 20-23 maj 2017
Plats: Lissabon

Länkar:

European Society of Endocrinology Nurses Working Group:
http://www.ese-hormones.org/nurse

Stipendier:

ESE möjlighet att söka resestipenie om man är medlem (kostar fn 35€/år).

http://www.swenurse.se/Fonder--Stipendier/

http://www.ese-hormones.org/prizes/ESEMeeting.aspx

http://endokrinologforeningen.se/index.php/resestipendier

http://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Svensk-forening-for-sjukskoterskor-i-Diabetesvard/Stipendier/

http://www.barncancerfonden.se/forskning/for-forskare--vardpersonal/anslag-och-ansokan/forskningsanslag/reseanslag/

Medlemavgift:

Medlemsavgift 200kr betalas till bankgiro: 5240-4084 alt. plusgiro: 250367-0. Ange namn, personnummer och året för aktuell avgift.

Medlem:

Medlem i SES och NNEN – kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Medlem i SEF – kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Årets endokrina avhandling

 

2017 Annika Axelsson, Lunds Universitet. Identification of new disease mechanisms and treatments for type 2 diabetes based on genetic variants and gene expression networks.

Läs mer...

Forskningsstipendier

SEFs forskningsstipendier med syfte att stödja endokrinologisk forskning.
Läs mer...

Resestipendier

Delas ut för aktivt deltagande i endokrinologisk konferens.
Läs mer...