Struma

Vad är struma?
Struma innebär att sköldkörteln är förstorad men säger inget om dess funktion, d.v.s. sköldkörtelhormonnivåerna kan vara normala, förhöjda (hög ämnesomsättning) eller låga (låg ämnesomsättning). I det följande berörs struma med normala hormonnivåer d.v.s. normal ämnesomsättning. Sköldkörteln kan vara symmetriskt förstorad och ha en jämn konsistens (diffus struma). Alternativt kan sköldkörtelns yta vara ojämn och bestå av en eller flera knölar (knölstruma). Diffus struma övergår med tiden ofta i knölstruma.

Vilka drabbas av sjukdomen?
Struma förekommer i alla åldrar men är något vanligare under pubertet och graviditet. En sköldkörtelförstoring förekommer något oftare hos kvinnor än hos män. Struma kan utvecklas vid brist på jod, vilket dock numera sällan ses i Sverige, då vårt bordsalt är joderat. Det finns även ärftliga faktorer som kan bidraga till utveckling av struma. Orsaken till den vanliga sporadiska struman är dock oklar, men sannolikt föreligger rubbningar i hormonproduktionen. Struma kan även vara orsakad av inflammation, cystbildning, godartade eller elakartade tumörer.

Vilka symptom får man av struma med normala sköldkörtelhormonnivåer?
Förutom kosmetiska symptom kan en tillväxt av sköldkörteln leda till lokala besvär från halsen såsom trycksymptom, sväljningsvårigheter och i sällsynta fall andningssvårigheter. Någon gång kan blödningar inom struman leda till smärtor och ömhet över sköldkörteln.

Hur diagnostiseras sjukdomen?

  • Genom en klinisk läkarundersökning går det oftast att bedöma om sköldkörteln är förstorad samt om struman är jämn eller knölig.
  • Vid en isotopundersökning (scintigrafi) injiceras i en blodåder ett radioaktivt märkt ämne vilket tas upp i sköldkörteln, som därigenom kan åskådliggöras på en fotoliknande bild. Vid knölstruma ses ett fläckigt, varierande isotopupptag, medan vid diffus struma blir upptaget jämnt. Områden med normalt isotopupptag brukar kallas varma knölar medan områden med nedsatt isotopupptag brukar benämnas kalla. Isolerade kalla knölar kan ibland röra sig om cancerförändringar.
  • Finnålspunktion och mikroskopisk undersökning av sköldkörtelceller utföres ibland mot isolerade knölar, framför allt om dessa är scintigrafiskt kalla.
  • Blodprover analyseras för att bestämma sköldkörtelhormonnivåerna och förekomst av antikroppar riktade mot sköldkörteln.
  • Ultraljud används någon gång för att bestämma strumans storlek och förekomsten av knölar.
  • Slätröntgen av halsens mjukdelar alternativt undersökning med datortomografi eller magnetkamera kan användas för att undersöka strumans utbredning, samt om det finns påverkan på luft- eller matstrupe.

Hur behandlas patienter som har struma och normala sköldkörtelhormonnivåer?
Operation rekommenderas vid tumörmisstanke, om patienten har trycksymptom mot lufteller matstrupe, eller om struman är kosmetiskt besvärande. Efter operationen kan det i vissa fall bli aktuellt med sköldkörtelhormonbehandling (tyroxin - Levaxin eller Euthyrox). Om man kommer fram till att patienten inte skall opereras kan man ge sköldkörtelhormon i syfte att förhindra ytterligare tillväxt av sköldkörteln. Effekten av denna behandling är dock ofta ganska begränsad. I många fall avstår man därför från behandling och följer patienten med kontroller.

Prognos
Struman kan vara oförändrad under många år men kan också tillväxa kontinuerligt eller i perioder. Ibland kan struman även minska spontant i storlek. Knölstruma som funnits länge kan ibland börja producera för mycket sköldkörtelhormon och kan då leda till hög ämnesomsättning.

Attachments:
Download this file (StrumaRev05.pdf)Struma[Struma]20 Kb

Årets endokrina avhandling

 

2016 Daniel Espes, Uppsala Universitet "Engraftment of Pancreatic Islets in Alternative Transplantation Sites and the Feasibility in vivo Monitoring of Native and Transplanted Beta-cell Mass"

Läs mer...

Forskningsstipendier

SEFs forskningsstipendier med syfte att stödja endokrinologisk forskning.
Läs mer...

Resestipendier

Delas ut för aktivt deltagande i endokrinologisk konferens.
Läs mer...