Kursbevakning

"Kursbevakningen" - service från IPULS

Tjänsten möjliggör för dig som läkare att få information om varje ny kurs som godkänts av IPULS till din e-post, enligt den profil som du väljer (tex specialitetsområde och befattning). De läkare som använder tjänsten , drygt 3000 kollegor tycker den är ett utomordentligt stöd och lätt att använda, man får på ett enkelt sätt alla nya kurser (inkl. SK) till sig utan att behöva leta i katalogen. Kursbevakningen är särskilt värdefull för ST-läkare, handledare och studierektorer.

www.ipuls.se

Årets endokrina avhandling

 

2016 Daniel Espes, Uppsala Universitet "Engraftment of Pancreatic Islets in Alternative Transplantation Sites and the Feasibility in vivo Monitoring of Native and Transplanted Beta-cell Mass"

Läs mer...

Forskningsstipendier

SEFs forskningsstipendier med syfte att stödja endokrinologisk forskning.
Läs mer...

Resestipendier

Delas ut för aktivt deltagande i endokrinologisk konferens.
Läs mer...