Synacthen och Synacthen Depot

 

Synacthen och Synacthen Depot kommer sannolikt inte att finnas tillgängligt under perioden aug-sept 2013 till och med december 2013 på grund av produktionsstopp hos tillverkaren.

Endokrindagarna 2014 - ändrat datum

Endokrindagarna 2014 kommer att anordnas tillsammans med Svensk Förening för Diabetologi 9 - 11 april 2014 på Stadsteatern i Helsingborg.

Socialstyrelsen tar över ansvar för SK-kurser

 

Den 1 januari 2013 tar Socialstyrelsen över ansvaret för de statligt finansierade SK-kurserna, som Ipuls tidigare har administrerat.

Attachments:
Download this file (Socialstyrelsen-tar-over-ansvar-for-SK-kurser.pdf)Socialstyrelsen tar över ansvar[Socialstyrelsen tar över ansvar]19 Kb

2012-11-02 Bengt Heister pris

Utdelat av Svensk Internmedicinsk Förening, har tillfallit Dan E.H. Andersson.

Attachments:
Download this file (Bengt Heister pris.pdf)Bengt Heister pris 2012[Bengt Heister pris 2012]47 Kb

2012-02-09 Svenskt vårdprogram för hyponatremi

Hyponatremi (plasma/serum Natrium <135 mmol/L) är den vanligast förekommande elektrolytrubbningen. Av inneliggande patienter har cirka 15‐30% hyponatremi, och upp till 50% av dem har utvecklat hyponatremin under vårdtiden.

Attachments:
Download this file (Svenskt vårdprogram för hyponatremi_120120.pdf)Svenskt vårdprogram för hyponatremi[Svenskt vårdprogram för hyponatremi]231 Kb

Läs mer: 2012-02-09 Svenskt vårdprogram för hyponatremi

Årets endokrina avhandling

 

2017 Annika Axelsson, Lunds Universitet. Identification of new disease mechanisms and treatments for type 2 diabetes based on genetic variants and gene expression networks.

Läs mer...

Forskningsstipendier

SEFs forskningsstipendier med syfte att stödja endokrinologisk forskning.
Läs mer...

Resestipendier

Delas ut för aktivt deltagande i endokrinologisk konferens.
Läs mer...