Synacthen och Synacthen Depot

 

Synacthen och Synacthen Depot kommer sannolikt inte att finnas tillgängligt under perioden aug-sept 2013 till och med december 2013 på grund av produktionsstopp hos tillverkaren.

Endokrindagarna 2014 - ändrat datum

Endokrindagarna 2014 kommer att anordnas tillsammans med Svensk Förening för Diabetologi 9 - 11 april 2014 på Stadsteatern i Helsingborg.

Socialstyrelsen tar över ansvar för SK-kurser

 

Den 1 januari 2013 tar Socialstyrelsen över ansvaret för de statligt finansierade SK-kurserna, som Ipuls tidigare har administrerat.

Attachments:
Download this file (Socialstyrelsen-tar-over-ansvar-for-SK-kurser.pdf)Socialstyrelsen tar över ansvar[Socialstyrelsen tar över ansvar]19 Kb

2012-11-02 Bengt Heister pris

Utdelat av Svensk Internmedicinsk Förening, har tillfallit Dan E.H. Andersson.

Attachments:
Download this file (Bengt Heister pris.pdf)Bengt Heister pris 2012[Bengt Heister pris 2012]47 Kb

2012-02-09 Svenskt vårdprogram för hyponatremi

Hyponatremi (plasma/serum Natrium <135 mmol/L) är den vanligast förekommande elektrolytrubbningen. Av inneliggande patienter har cirka 15‐30% hyponatremi, och upp till 50% av dem har utvecklat hyponatremin under vårdtiden.

Attachments:
Download this file (Svenskt vårdprogram för hyponatremi_120120.pdf)Svenskt vårdprogram för hyponatremi[Svenskt vårdprogram för hyponatremi]231 Kb

Läs mer: 2012-02-09 Svenskt vårdprogram för hyponatremi

Årets endokrina avhandling

 

2016 Daniel Espes, Uppsala Universitet "Engraftment of Pancreatic Islets in Alternative Transplantation Sites and the Feasibility in vivo Monitoring of Native and Transplanted Beta-cell Mass"

Läs mer...

Forskningsstipendier

SEFs forskningsstipendier med syfte att stödja endokrinologisk forskning.
Läs mer...

Resestipendier

Delas ut för aktivt deltagande i endokrinologisk konferens.
Läs mer...