Information från Svenska Läkaresällskapet om forskningsanslag

Länk bifogat dokument (pdf, öppnas i eget fönster)

Viktig information angående Consul kurs i binjure och hypofyssjukdomar hösten 2014

Vi kan nu meddela att Consul kursen i binjure- och hypofyssjukdomar kommer att genomföras vecka 40 (29 september -3 oktober) 2014. Vi återkommer längre fram med mera information.

 

Marie Degerblad & Charlotte Höybye
Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm

Program för Consulkurs

Program för Consulkurs i Thyreoidea, ben och kalk finns nu tillgängligt under kalendariet.

http://endokrinologforeningen.se/index.php/kalendarium/consulkurs-i-thyreoidea-ben-och-kalk

Consulkurser 2014

2014 kommer två consulkurser att gå av stapeln. Information nyligen gått ut att hypofys-binjure-gonader kommer att bli under hösten 2014. Thyroidea-kalk-ben kursen kommer dock som tidigare annonserats att genomföras i januari 2014.

Information och anmälningsblankett för kursen i thyroidea-kalk som går i Göteborg 20-24/1 2014 (Länk till information i kalendariet)

Consulkurs uppskjuten

Viktig information angående Consulkurs i binjure- och hypofyssjukdomar hösten 2013

Tyvärr kan Consulkursen i binjure- och hypofyssjukdomar inte genomföras hösten 2013. Kursen planeras i stället hösten 2014. Vi återkommer längre fram med mera information.

 

Marie Degerblad & Charlotte Höybye
Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm

Årets endokrina avhandling

 

2016 Daniel Espes, Uppsala Universitet "Engraftment of Pancreatic Islets in Alternative Transplantation Sites and the Feasibility in vivo Monitoring of Native and Transplanted Beta-cell Mass"

Läs mer...

Forskningsstipendier

SEFs forskningsstipendier med syfte att stödja endokrinologisk forskning.
Läs mer...

Resestipendier

Delas ut för aktivt deltagande i endokrinologisk konferens.
Läs mer...